สำนักงาน ก.พ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา จำนวน 2 อัตรา

 2 มิ.ย 2562    3,632 ครั้ง

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 7- 21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การศึกษา 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาสำหรับตำแหน่ง:
+ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
+ มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
+ มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
+ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
+ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงาน เป็นทีม
+ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
+ สามารถทำงานนอกเวลาได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 7- 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการดังนี้ ภาคเช้าเวลา 8.30 – 12.00 น.ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2547 1740 หรือ0 2547 1000 ต่อ 6330 หรือ 6319

ประกาศรับสมัคร