สำนักงาน กสทช. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง 2561

 12 ก.พ 2561    12,965 ครั้ง

สำนักงาน กสทช. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง 2561 วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.
ชื่อตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) และพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2)
ด้านที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
2. ด้านกฎหมาย
3. ด้านเศรษฐศาสตร์
4. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. ด้านการเงิน
6. ด้านบัญชี
7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค)
10. ด้านการจัดการทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

อัตราเงินเดือน
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) 20,000 บาท+ค่าครองชีพ 2,500 บาท (ปริญญาตรี)
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2) 23,600 บาท+ค่าครองชีพไม่เกิน 2,500 บาท (ปริญญาตรี)
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2) 28,000 บาท (ปริญญาโท)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2561 (สมัครด้วยตนเอง กทม.)

ประกาศรับสมัคร