สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา

 3 พ.ค 2562    76,335 ครั้ง

สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ ที่ กพ.รับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมเสน่ห์ผดุงญาติ สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร