สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครู จำนวน 22 อัตรา

 12 มี.ค 2561    18,438 ครั้ง

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครู จำนวน 22 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-13 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
**ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)จำนวน 19 อัตรา
1. กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น จำนวน 1 อัตรา
2. กศน.อำเภอโขงเจียม จำนวน 1 อัตรา
3. กศน.อำเภอดอนมดแดง จำนวน 1 อัตรา
4. กศน.อำเภอตระการพืชผล จำนวน 2 อัตรา
5. กศน.อำเภอตาลสุม จำนวน 2 อัตรา
6. กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม จำนวน 1 อัตรา
7. กศน.อำเภอน้ำยืน จำนวน 1 อัตรา
8. กศน.อำเภอนาจะหลวย จำนวน 2 อัตรา
9. กศน.อำเภอนาตาล จำนวน 1 อัตรา
10. กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 1 อัตรา
11. กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 3 อัตรา
12. กศน.อำเภอสำโรง จำนวน 1 อัตรา
13. กศน.อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 2 อัตรา

**ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำกศน.อำเภอเดชอุดม  จำนวน 3 อัตรา


อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับกัน ในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดสอบ และ/หรือมีความรู้ ความสามรถและประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-13 มีนาคม 2561 สถานที่รับสมัครสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-255001 ต่อ 16

ประกาศรับสมัคร