สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครู จำนวน 2 อัตรา

 1 เม.ย 2562    9,270 ครั้ง

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครู จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. ครูศูนย์การเรียนชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ครูสอนคนพิการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2562 รับสมัครที่สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-255001 ต่อ 106

ประกาศรับสมัคร