สำนักงาน กศน.เพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล 2 อัตรา

 29 ต.ค 2561    7,623 ครั้ง

สำนักงาน กศน.เพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. หรือคุรุสภารับรอง หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2561
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร