สำนักงาน กศน.เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 5 มี.ค 2562    4,022 ครั้ง

สำนักงาน กศน.เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง และมีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา สาขาวิชาบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.เชียงราย  ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562  ในเวลาราชการ โทร. 053711944

ประกาศรับสมัคร