สำนักงาน กศน.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

 5 ธ.ค 2561    11,325 ครั้ง

สำนักงาน กศน.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครฯ 9 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาดังนี้ ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิตที่ ก.ค.ศ. รับรอง
- ลูกจ้างในสังกัด กศน. ที่ไม่วุฒิตามข้อ 1 ต้องมี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร