สำนักงาน กศน.สุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

 29 ธ.ค 2561    4,390 ครั้ง

สำนักงาน กศน.สุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล 1 อัตรา เงินเดือน 18000.- บาท
 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภา รับรอง
- หรือปริญญาตรีทุกสาขา และมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.สุโขทัย ตั้ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5565-1810

ประกาศรับสมัคร