สำนักงาน กศน.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

 13 ส.ค 2562    2,923 ครั้ง

สำนักงาน กศน.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- - มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ทุกสาขา)
-  กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูกศนตำบลได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-23 สิงหาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร