สำนักงาน กศน.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 2 อัตรา

 11 ต.ค 2561    3,426 ครั้ง

สำนักงาน กศน.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบรรณารักษศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ หรือทางสารนิเทศศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร