สำนักงาน กศน.สิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล 2 อัตรา

 5 มี.ค 2562    4,159 ครั้ง

สำนักงาน กศน.สิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-19 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. หรือคุรุสภารับรอง หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.สิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 5-19 มีนาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-3651-2170

ประกาศรับสมัคร