สำนักงาน กศน.สมุทรสงคราม รับสมัครครู และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

 2 พ.ย 2561    2,394 ครั้ง

สำนักงาน กศน.สมุทรสงคราม รับสมัครครู และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
1. ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.สมุทรสงคราม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3471-5485

ประกาศรับสมัคร