สำนักงาน กศน.ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

 27 พ.ย 2561    16,231 ครั้ง

สำนักงาน กศน.ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2561
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ 3 อัตรา  เงินเดือน 18,000บาท
2. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ โทร.073-212732

ประกาศรับสมัคร