สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

 5 พ.ย 2561    3,840 ครั้ง

สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางการศึกษา หรือมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การปฏิบัติงานทางบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอย่างน้อย 1 ปี

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5625-5437 หรือ 0-5625-5195

ประกาศรับสมัคร