สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

 5 มิ.ย 2562    13,449 ครั้ง

สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18000.- บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

2. ครู กศน.ตำบล 1 อัตรา เงินเดือน 18000.- บาท
- ข้อ1 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
- ข้อ 2 ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 แต่มีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร

3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13800.- บาท
- ได้รับวุฒิปวส. ในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5625-5437

ประกาศรับสมัคร