สำนักงาน กศน.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 16 พ.ค 2561    13,405 ครั้ง

สำนักงาน กศน.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
1.ครูประจำศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนนชุมชนตำบลนาเคียน    จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2.ครูประจำกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3.พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
4.พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7537-8507 ถึง 8 ต่อ 15

ประกาศรับสมัคร