สำนักงาน กศน.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

 10 มี.ค 2562    4,219 ครั้ง

สำนักงาน กศน.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และทางสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4425-1039 หรือ 0-4424-3350

ประกาศรับสมัคร