สำนักงาน กศน.นครราชสีมา รับสมัครครูสอนคนพิการ จำนวน 2 อัตรา

 7 ก.ค 2562    3,115 ครั้ง

สำนักงาน กศน.นครราชสีมา รับสมัครครูสอนคนพิการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ครูสอนคนพิการ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ : กศน.อำเภอบัวลาย, กศน.อำเภอโนนสูง
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4425-1039 หรือ 0-4424-3350

ประกาศรับสมัคร