สำนักงาน กศน.ตรัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 2 อัตรา

 31 ส.ค 2562    8,632 ครั้ง

สำนักงาน กศน.ตรัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. บุคคลทั่วไป มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2. บุคลากรในสังกัดของสำนักงาน กศน.  มีวุฒิปริญญาตรี และจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 6-16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7521-8440

ประกาศรับสมัคร