สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 28 อัตรา

 11 ก.พ 2562    8,663 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 28 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน 28 อัตรา
ประจำกศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 อัตรา
ประจำกศน.อำเภอพระประแดง จำนวน 2 อัตรา
ประจำกศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 3 อัตรา
ประจำกศน.อำเภอบางพลี จำนวน 3 อัตรา
ประจำกศน.อำเภอบางบ่อ จำนวน 3 อัตรา
ประจำกศน.อำเภอบางเสาธง จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิ ป.ตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามที่ ก.ค.ศ. รับรองทุกสาขาวิชา (ยกเว้นปฐมวัย)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีไม่มีใบอนุญาต เมื่อสอบผ่านจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนวันทำสัญญาจ้าง
- ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน 7 เดือน (1 มี.ค. 62 - 30 ก.ย. 62)

- ขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ศูนย์ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามโทร 023844823 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร