สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ

 13 พ.ค 2562    1,096 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเมืองระนอง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท + ค่าพาหนะ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: - มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 โทร.0 7782 6978

ประกาศรับสมัคร