สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล

 5 พ.ค 2562    2,673 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
-  บุคคลทั่วไป ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
-  บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีวุฒิเหมือนบุคคลทั่วไป ต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 6-17 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0 7782 6978

ประกาศรับสมัคร