สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 30 ก.ค 2562    2,828 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.พังงา ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0 7648 1035

ประกาศรับสมัคร