สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ

 8 มิ.ย 2562    5,036 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครฯ กศน ประเภท พื้นที่ ศศช.
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และมีใบประกอบวิชาชีพครู
2. บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีวุฒิตามข้อ 1 ต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร