สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 6 อัตรา

 8 ม.ค 2562    3,730 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท + ค่าพาหนะ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
- มีวุฒิปริญญาตรี อื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-16 มกราคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-3439-5104

ประกาศรับสมัคร