สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

 5 ม.ค 2562    4,773 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ข้อ1 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และมีใบประกอบวิชาชีพครู
- ข้อ 2 ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 แต่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 10-17 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร