สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

 16 เม.ย 2561    5,695 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-20 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ 1 อัตรา (แม่สอด)
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 11-20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร