สำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ

 28 ต.ค 2561    5,132 ครั้ง

สำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7521-6045

ประกาศรับสมัคร