สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา

 5 ก.ย 2562    1,039 ครั้ง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-12 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานโยธา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 5-12 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร