สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ (พนักงานวิศวกรโยธา)

 4 มิ.ย 2562    877 ครั้ง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร