สำนักงานโยธาธิการฯ สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

 10 ก.ย 2562    1,309 ครั้ง

สำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3553-5385

ประกาศรับสมัคร