สำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก

 30 ก.ค 2562    719 ครั้ง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 20540 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5647-6606 หรือ 0-5647-6605

ประกาศรับสมัคร