สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

 3 ธ.ค 2561    3,383 ครั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย (ศาลากลางจังหวัด) ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 042 813557 ถึง 8

ประกาศรับสมัคร