สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา

 2 พ.ค 2562    12,018 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 8 อัตรา  (บรรจุส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
อัตราเงินเดือน 10,840-11,930และ11,500-12,650 บาท
คุณวุฒิสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือสูงกว่า
 
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2562
 
ประกาศรับสมัคร| ลิงค์สมัคร