สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

 11 มิ.ย 2562    14,007 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา  
อัตราเงินเดือน 10,840-11,930และ11,500-12,650 บาท
คุณวุฒิสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562
 
ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร