สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 45 อัตรา

 1 ส.ค 2562    2,201 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 17500 บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)    2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท  
4. เศรษฐกร (ปริญญาโท) 16 อัตรา เงินเดือน 17500 บาท
5. เศรษฐกร (ปริญญาตรี) 10 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 4 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
7. บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)  1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท  
8. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรีทุกสาขา) 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
9. นิติกร (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท **ตำแหน่งนี้รับสมัครถึง 13 สิงหาคม 2562
10. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 3 อัตรา เงินเดือน 13285 บาท
11. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 13285 บาท
12. พนักงานบริการ (ม.6 หรือ ปวช.) 3 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร