สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 อัตรา

 12 มิ.ย 2561    7,615 ครั้ง

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
1. เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
- ปริญญาตรีทุกสาขา

2. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ คุรุศาสตร์

3. นักวิชาการฝึกอบรมและสอบฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ
- ปริญญาตรี สาขาต่างๆ

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป
- อายุ 25-35 ปี ปวส.สาขาการบัญชี

5. ช่างประจำอาคารสภาวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป
- เพศชาย อายุ 25-35 ปี ปวช./ปวส.สาขาไฟฟ้า

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2591-8614 หรือ 0-2591-8615

ประกาศรับสมัคร