สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 15 พ.ค 2561    6,545 ครั้ง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรี ทางด้านไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีทางการโทรทัศน์ นวัตกรรมการศึกษา โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้สื่อข่าว 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท  (ป.ตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสังคมศาสตร์)

3. ผู้ประสานงานด้านรายการโทรทัศน์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ครุศาสตร์(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สอบถามโทร.0 2357 3100 ต่อ 3109-12

ประกาศรับสมัคร