สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

 8 เม.ย 2562    2,434 ครั้ง

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร