สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง

 6 ส.ค 2562    2,393 ครั้ง

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-28 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา  (พังงา)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร