สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 6 ธ.ค 2561    4,685 ครั้ง

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 6600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร