สำนักงานเขตหลักสี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา

 25 พ.ย 2561    3,534 ครั้ง

สำนักงานเขตหลักสี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานขับรถยนต์ ส1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) บ1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. พนักงานทั่วไป (ประจำเรือขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. คนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. คนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามโทร.0 2982 2081 ต่อ 7411

ประกาศรับสมัคร