สำนักงานเขตสวนหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา

 11 ส.ค 2562    1,266 ครั้ง

สำนักงานเขตสวนหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานขับรถยต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2.  พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. พนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2321-7926 ต่อ 7057

ประกาศรับสมัคร