สำนักงานเขตยานนาวา รับสมัครอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

 3 ก.พ 2562    2,206 ครั้ง

สำนักงานเขตยานนาวา รับสมัครอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดช่องลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า เงินเดือน 15000 บาท
- วุฒิ ปวส. อนุปริญญา ปกศ.สูง เงินเดือน 10,000 บาท
- วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 เงินเดือน 8,600 บาท
- วุฒิ ม.3 หรือต่ำกว่า เงินเดือน 7,490 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2295 0929 ต่อ 6739

ประกาศรับสมัคร