สำนักงานเขตพระโขนง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 อัตรา

 28 พ.ย 2561    2,790 ครั้ง

สำนักงานเขตพระโขนง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 8 อัตรา  เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. คนสวน บ1 จำนวน 4 อัตรา  เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
9. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2311-2510 ต่อ 6542

ประกาศรับสมัคร