สำนักงานเขตพระโขนง รับสมัครครู สอนภาษาต่างประเทศ 10 อัตรา

 9 ก.ย 2562    1,058 ครั้ง

สำนักงานเขตพระโขนง รับสมัครครู สอนภาษาต่างประเทศ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-25 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนพูนสิน (เพชรอุปถัมภ์)
- ครูสอนภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
- ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา
- ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
- ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา
- ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)
- ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา
- ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
- ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา
- ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 12-25 กันยายน 2562 สมัครได้ที่โรงเรียนตามรายชื่อด้านบน

ประกาศรับสมัคร