สำนักงานเขตปทุมวัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา

 30 ต.ค 2561    2,619 ครั้ง

สำนักงานเขตปทุมวัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1 จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3.  คนงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4.  คนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส 1  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตปทุมวัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2214 3004 ต่อ 6306

ประกาศรับสมัคร