สำนักงานเขตบางเขน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา

 11 ม.ค 2562    3,296 ครั้ง

สำนักงานเขตบางเขน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ 1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานทั่วไป (กวาด) บ 1 จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) บ 1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. คนสวน บ 1 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ 1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. คนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ 1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 14-22 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2521 0666 ต่อ 5856

ประกาศรับสมัคร