สำนักงานเขตบางนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 21 อัตรา

 2 ธ.ค 2561    2,746 ครั้ง

สำนักงานเขตบางนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานเก็บขนมูลฝอย 3 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) 1อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถเก็บไขมัน) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถยกตู้คอนเทนเนอร์) 2อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถเทรลเลอร์) 2อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนสวน 6 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. คนประจำรถบรรทุกน้ำ  1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
9. คนประจำรถยกกระเช้า1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถยกกระเช้า) 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
 
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามโทร.0 2173 5261 หรือ 0-2173-5253 ต่อ 6055

ประกาศรับสมัคร